Rozliczenia CIS

Rozliczenie CIS (Construction Industry Scheme) określa zasady rozliczeń i płatności między wykonawcami (contractors) i podwykonawcami (subcontractors) w branży budowlanej. System CIS może mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów firm, które działają w branży budowlanej w Wielkiej Brytanii. Należą do nich:

  • osoby self-employed (samozatrudnione) Sole traders
  • partnership
  • firmy / spółki ltd
  • Limited Liability Partnership (LLP).

Jeśli jesteś wykonawcą lub podwykonawcą, musisz zarejestrować się w HM Revenue & Customs (HMRC). Jako wykonawca będziesz musiał również przestrzegać pewnych zasad, aby upewnić się czy płacisz podwykonawcom poprawnie w ramach programu .

Wykonawca czy podwykonawca w ramach systemu CIS

  • jeśli świadczysz usługi na rzecz kogoś innego w branży budowlanej lub budynku, samodzielnie lub poprzez dostarczanie innych pracowników to jesteś podwykonawcą
  • płacisz podwykonawcom za świadczone usługi dla budownictwa to jesteś wykonawcą

Możesz być jednym i drugim jednocześnie.

Jeżeli pracujesz jako podwykonawca / subcontractor musisz zarejestrować swoją działalność i co roku rozliczać się z urzędem skarbowym. W tym wypadku Twój pracodawca – wykonawca (contractor) oblicza wysokość zaliczki na poczet podatku dochodowego (Tax Return) i składki na ubezpieczenia społeczne (National Insurance). Ty musisz wysłać roczne rozliczenie podatkowe Self assessment.

Jeśli jesteś wykonawcą/ contractor i zatrudniasz osoby do wykonywania prac budowlanych, masz zobowiązania do:

  • zarejestrowania się w systemie CIS
  • sprawdzenia czy podwykonawcy (subcontractors) są zarejestrowani w systemie CIS
  • wypłacania pensji podwykonawcom
  • do 19 maja każdego miesiąca musisz wysłać miesięczne rozliczenie CIS

Jeśli firma zarejestrowana jest poza granicami Wielkiej Brytanii, rozliczenie CIS nadal obowiązuje, jeśli prace są wykonywane w Wielkiej Brytanii – lub na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii.