Rozliczenia VAT

VAT

Jest to podatek od towarów i usług. Nie zależnie od rodzaju działalności handlowej podatek ten musi odprowadzać każda firma zarejestrowana na VAT. Na terenie Wielkiej Brytanii rejestracja VAT jest obowiązkowa po przekroczeniu w roku poziomu przychodu £82000,00.

Jeżeli dana firma nie osiąga takiego przychodu w roku, rejestracja na VAT jest dobrowolna. Każda firma zarejestrowana na VAT do swoich towarów i usług musi doliczyć podatek VAT, jest to tzw. VAT należny. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

VAT RETURN

Każda firma zarejestrowana na VAT musi dokonywać rozliczeń podatku VAT. Standardowy okres rozliczenia jest okresem trzymiesięcznym. Firma jest zobowiązana do prowadzenia odpowiednich kont: VAT naliczony, VAT należny oraz przechowywania dokumentów (faktur) sprzedaży towarów i usług oraz swoich zakupów.

Firma zarejestrowana na VAT zobowiązana jest do złożenia VAT Return, oraz zapłaty należnego podatku VAT.

Małe firmy, które przekroczyły przychody £82000,00 i musiały dokonać rejestracji na VAT mogą ubiegać się o rozliczanie w innym planie niż standardowy. Dostępne formy rozliczenia VAT:

  • Cash accounting scheme
  • Flat-rate scheme
  • Annual accounting
  • Retail schemes
  • Second hand goods, works of art etc
  • Pomożemy Ci wybrać odpowiednią dla Ciebie metodę rozliczenia VAT!