Zamknięcie firmy

Jak zamknąć spółkę limited?

Być może nie jesteś już zainteresowany dalszym prowadzeniem działalności w formie spółki limited. Ponosisz koszty księgowe, nie osiągając przychodu. W takim przypadku mamy 2 możliwości.

 • sprzedaż udziałów w spółce
 • zamknięcie spółki ltd

Obie procedury są dość czasochłonne, jednak jakąś decyzję trzeba podjąć, aby uwolnić się od obowiązków sprawozdawczych, a co więcej uniknąć kar za nieskładanie prawem wymaganych dokumentów. Dziś zajmiemy się opisem procedury zamknięcia spółki LTD. Zatem, aby zamknąć spółkę LTD musza być spełnione łącznie następujce warunki:

 • spółka nie sprzedawała towarów lub usług w ostatnich 3 miesiącach
 • nie zmieniano nazwy w ostatnich 3 miesiącach
 • podmiot nie jest w likwidacji
 • nie została zainicjowana procedura Company Voluntary Arrangement (CVA) z wierzycielami spółki

Jeżeli jakiekolwiek kryterium z powyższych nie zostało spełnione, powinieneś skorzystać z innej procedury, o której napiszemy troszkę później.   Wykreślając spółkę LTD z rejestru Companies House , musisz mieć świadomość o wielu obowiązkach formalnych.

OBOWIĄZKI FORMALNE

Należy wypełnić formularz wykreślenia spółki oraz przesłać jego kopię do następujących podmiotów:

 • udziałowcy, dyrektorzy
 • wierzyciele
 • pracownicy
 • menedżerzy

Wobec pracowników

 • Należy zapłącić wynagrodzenie oraz wszelkie składki ubezpieczeniowe oraz podatk dochodowy
 • Trzeba powiadomić HMRC o zaprzestaniu dzialalności oraz poinformować, ze wkrótce firma zostanie wykreślona z rejestru , a następnie zaaplikować o zamknięcie Payrollu.

Co zrobić z majątkiem firmy?

Przed wykreśleniem spółki , należy rozdysponować majątek firmy pomiędzy udziałowców. W przeciwnym wypadku majątek przejdzie na własność skarbu Państwa !!! W celu jego odzyskania należy będzie przeprowadzać procedurę przywrócenia firmy. Jest to bardzo czasochłonna i kosztowna procedura.

Annual Accounts – sprawozdania finansowe?

Koniecznie trzeba wysłać sprawozdania finansowe oraz formularz Company Tax Return do urzędu skarbowego – HMRC, a w związku z tym zapłacić zaległe podatki – podatek dochodowy od osób prawnych – Corporation Tax.