Zmiana statusu Ltd

Każda firma zarejestrowana na terenie Wielkiej Brytanii posiada pewne obowiązki w stosunku do Companies House. Każda firma musi poinformować Companies House o zmianach w firmie takich jak: zmiana adresu rejestracyjnego, zmiana dyrektora, zmiana sekretarza, zmiana nazwy, zmiana roku finansowego, zmiana kapitału, przydzielenie nowych akcji, zmiana akcjonariuszy. Aby na bieżąco informować Companies House o zaistniałych zmianach nasza firma uaktywniła serwis Companies House On line Web Filing. Za naszą pomocą szybko, on line i bez problemu wprowadzą istotne zmiany do systemu Companies House.  Nie poinformowanie Companies House o zaistniałych zmianach grozi postawieniem firmy w stan likwidacji.

Zmiana danych firmy w Companies House
  • Zmiana nazwy firmy
  • Powołanie nowego dyrektora/sekretarza
  • Odwołanie dyrektora/sekretarza
  • Zmiana w danych osobowych dyrektora/sekretarza
  • Zmiana adresu rejestracyjnego firmy
  • Zmiana roku finansowego
  • Podwyższenie kapitału założycielskiego
  • Przydzielenie akcji akcjonariuszom