Annual return

Każda firma zarejestrowana na terenie Wielkiej Brytanii musi złożyć co roku raport Annual Return (w ciągu 28 dni od rocznicy rejestracji). Annual Return jest sprawozdaniem o stanie administracyjnym firmy. Do złożenia Annual Return jest zobowiązany dyrektor firmy. Nie złożenie Annual Return na czas wiąże się z postawieniem firmy w stan likwidacji.