Rejestracja firmy

Angielska spółka Limited to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki Ltd. posiadają osobowość prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy.

Udziałowcy/akcjonarjusze odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu - wartości posiadanych akcji. W przypadku spółek Limited nie ma wymogu, co do minimalnej wysokości kapitału założycielskiego. Minimum jeden udział musi być jednak przyznany. Funkcje Dyrektora, Sekretarza i Udziałowca mogą pełnić osoby fizyczne lub inne firmy. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax).

Firma Limited jest wiarygodną i najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Angielską spółkę Ltd. możesz założyć i prowadzić nawet jeśli nie jesteś rezydentem/mieszkańcem UK. Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca), funkcja Sekretarza jest opcjonalna i nie jest wymagana w UK. Osoba/osoby wchodzące w skład struktury spółki Limited nie muszą być rezydentami Wielkiej Brytanii, mogą to być obywatele z dowolnych części świata.

WYMAGANIA
  • DYREKTOR: Minimum jeden Dyrektor jest wymagany.
  • SEKRETARZ: Funkcja Sekretarza nie jest wymagana dla firm w Wielkiej Brytanii.
  • UDZIAŁOWIEC: Minimum jeden Udziałowiec (Shareholder) jest wymagany.
  • Funkcji Dyrektora i Sekretarza nie może pełnić ta sama osoba/spółka.
  • Funkcję Dyrektora i Udziałowca może pełnić ta sama osoba/spółka.
  • AKCJE i KAPITAŁ: Standardowy kapitał zakładowy wynosi GBP 1,000.00 podzielonch na 1,000 akcji po GBP 1.00 każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o..
  • ADRES: Adres angielski jest wymagany. Musi to być adres w Anglii, Walii bądź Szkocji. Na życzenie, udostępniamy serwis adresu siedziby firmy w Londynie - GBP 150.00 rocznie z opieką nad korespondencja urzędową i relacjami z urzędami brytyjskimi i możliwością przekazywania korespondencji handlowej/biznesowej na adres klienta.
  • NAZWA FIRMY: Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd.