Rozliczenia dyrektorów

Dyrektorem spółki ltd może generalnie zostać każdy kto ma ukończone 16 lat. Dyrektor nie może być zdyskwalifikowany przez sąd z funkcji dyrektora i nie może być nierozliczony z bankructwa / upadłości – jeśli zaistnieje taka sytuacja wymagana jest zgoda sądu. Nie potrzebne są żadne formalne kwalifikacje by zostać dyrektorem spółki ltd.

Spółka ltd w Wielkiej Brytanii musi mieć przynajmniej jednego dyrektora, a spółki akcyjne muszą mieć co najmniej dwóch. Jeśli spółka ma tylko jednego dyrektora, dyrektor musi być rzeczywistą osobą.

Jeżeli jesteś dyrektorem we własnej spółce ltd niewątpliwą tego zaletą jest możliwość korzystania z ulg podatkowych związanych z płaceniem sobie wynagrodzenia.

Będąc dyrektorem swojej firmy jesteś jednocześnie pracownikiem, co jest jednym z przywilejów, ponieważ Twoje zarobki są kosztem dla firmy, a to jednocześnie wpływa na płacenie mniejszego podatku.

Jako dyrektor spółki ltd w Anglii wynagrodzenie możesz pobierać w formie wypłaty lub dywidend. Od dywidend nie pobiera sie opłaty na NI a tylko podatek Corporation Tax.

Płacąc sobie pensję możesz wykorzystać kwotę wolną od podatku (personal allowance). Będąc pracownikiem swojej firmy pamiętaj o zarejestrowaniu się jako pracodawca.